Investeren in brandpreventie loont

Waardecreatie met brandveiligheid

De Stichting Economie van Brandveiligheid promoot, zoals ook uit deze site blijkt, een vernieuwende benadering van brandveiligheid. Een economische analyse van ontwerpen op basis van vermeden risico opent namelijk deuren naar een veel hoger veiligheidsniveau. Dit ten opzichte van wat we normaal doen: namelijk het braaf volgen van de regels in het bouwbesluit.

Hoe dat werkt deelt de stichting graag met iedereen die het wil weten of leren. Daarom biedt de stichting een vierdaagse cursus aan die in het voorjaar van 2024 voor de tweede keer wordt gegeven. Voor meer informatie, zie het tabblad ‘Cursussen’.

Velen vinden veiligheidsmaatregelen lastig en duur voor iets dat waarschijnlijk toch niet gaat gebeuren. Ervaring en statistiek leren ons echter dat je door goede ontwerp keuzes de kans en omvang van een calamiteit enorm kunt beperken. En dat heeft waarde als opbrengst van vermeden risico. Dit is wat wij als stichting willen onderbouwen en uitdragen. En zo maken we de gebouwde omgeving een stuk veiliger, zonder dat dit onder de streep geld kost.

De Stichting Economie van Brandveiligheid vraagt aandacht voor de vele aspecten die een rol spelen bij brandveiligheid. Voorzitter Jos Lichtenberg: “We houden ons qua onderzoek bezig met de financiële en maatschappelijke gevolgen van branden en richten ons qua boodschap op de gebouwde omgeving en de politiek.”

Bedrijven voelen vaak een oneigenlijk spanningsveld tussen economie en investeren in veiligheid. Er is nog te weinig besef bij bedrijven dat het veiligheidsmodel er juist is om op een duurzame manier winst te maken. De kosten van onveiligheid kunnen torenhoog oplopen.

Het is daarnaast belangrijk om bij veiligheid, niet alleen naar het eigen bedrijf of de getroffen installatie te kijken, maar ook naar de directe omgeving die mogelijk wordt aangetast als er iets misgaat en ook dat economische plaatje mee te nemen in risicoscenario’s. Het gaat dus om een groter plaatje dan het bedrijf of gebouw alleen!

Jos Lichtenberg: “Een brand zorgt niet alleen voor materiële schade, maar er spelen ook aspecten mee als milieuschade en economische schade: bijvoorbeeld door het tijdelijk sluiten van bedrijven als er rookontwikkeling is of zelfs permanente sluiting van het eigen bedrijf door derving en het aankomende faillissement. De schade die hierbij komt kijken’ is vaak een veelvoud van de directe schade.”

Wat doen we

De stichting denkt dat dat anders kan en moet. “We willen meer bewustzijn creëren over de economie van brandveiligheid bij eigenaren van (woon)gebouwen, bouwers, ontwerpers, makelaars en taxateurs.”

Niet alleen spreekt de stichting de bouwkolom aan, maar ziet zij het als haar taak om de economie van brandveiligheid op de politieke agenda te krijgen. De regelgeving leidt namelijk bij lange na niet tot deugdelijke en veilige situaties. Momenteel richt het Bouwbesluit zich alleen op het realiseren van een vluchtveilig gebouw en het voorkomen van brandoverslag naar buurpercelen en worden overige brandrisico’s overgelaten aan de markt.

De Stichting Economie van Brandveiligheid geeft gastcolleges, initieert onderzoeken, ontwikkelt tools, verzorgt cursussen en publiceert rapporten om ook de ‘zachte’ aspecten van branden onder de aandacht te brengen. Doel is ook om de maatschappelijke impact van branden in wet en regelgeving te implementeren en om gebouw eigenaren en ontwerpers bewust te maken hoe men om kan gaan met investeren in veiligheid.

In het kort:

  1. Kennisontwikkeling en -deling staan centraal. Er worden onderzoeken gedaan, publicaties geschreven, presentaties en gastcolleges gegeven en tools ontwikkeld.
  2. Het ontwikkelen van rekenvoorbeelden. Door het economisch zichtbaar maken van ‘vermeden schade’ kan de markt worden bewogen om veiliger te handelen.
  3. Het verzamelen van data om op die manier brandpreventieve maatregelen beter te kunnen onderbouwen.
  4. Daarnaast komt er onderzoek naar de maatschappelijke schade van grote branden als bijdrage aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Raad van Advies

Het hart van de stichting Economie van Brandveiligheid bestaat uit een Raad van Advies (RvA). Het bestuur bestuurt, maar leunt in hoge mate op haar denktank: De RvA. De raad wordt samengesteld op basis van een zetelsysteem, waartoe bedrijven en instanties worden benaderd om deze in te vullen. De raad bestaat uit betrokken ambassadeurs van de volgende organisaties.

Overige deelnemers

Wilt u meer informatie over Stichting Economie van Brandveiligheid of denkt u een bijdrage te kunnen leveren aan het initiatief, neem dan contact met ons op via de contactbutton hierboven.

Bestuur

Het bestuur van stichting Economie van Brandveiligheid wordt gevormd door de volgende personen.

Jos Lichtenberg
Louis Cleef
Bert Geerts

Cursus 'Economie van Brandveiligheid'

De meeste maatregelen m.b.t. brandveiligheid worden afgestemd op de eisen zoals gesteld  in wet en regelgeving. We moeten ons daarbij ervan bewust zijn dat die regelgeving is gericht op het beperken van slachtoffers bij brand en het voorkomen van brandoverslag naar de buren. Het gaat dus om het indammen van een brand, zeker in verblijfsgebouwen, en het tijdig kunnen vluchten. Het is echter een wijdverbreid misverstand dat de regelgeving is gebaseerd op het beperken van schade. Over hoe een gebouw eruit ziet na een brand, daar bestaan geen regels voor. Door brandveiligheid vanuit een economisch perspectief te benaderen zijn veel hogere veiligheidsniveaus op een economisch verantwoorde wijze, bereikbaar. Daarover gaat deze cursus.

Deze cursus wordt gegeven op een locatie op de TU Delft, en bestaat uit vier cursusdagen van 13.00 tot 20.00 uur.

De data in 2024 waarop de eerstvolgende 4-daagse cursus wordt gegeven zijn nog niet bekend.