Cursus ‘Economie van Brandveiligheid’ 2024

Inleiding

De meeste maatregelen m.b.t. brandveiligheid worden afgestemd op de eisen zoals gesteld  in wet en regelgeving. We moeten ons daarbij ervan bewust zijn dat die regelgeving is gericht op het beperken van slachtoffers bij brand en het voorkomen van brandoverslag naar de buren. Het gaat dus om het indammen van een brand, zeker in verblijfsgebouwen, en het tijdig kunnen vluchten. Het is echter een wijdverbreid misverstand dat de regelgeving is gebaseerd op het beperken van schade. Over hoe een gebouw eruit ziet na een brand, daar bestaan geen regels voor. Door brandveiligheid vanuit een economisch perspectief te benaderen zijn veel hogere veiligheidsniveaus op een economisch verantwoorde wijze, bereikbaar. Daarover gaat deze cursus.

Op brandveiligheidsgebied bestaat reeds een ruim cursusaanbod. Over het correct interpreteren en hanteren van regelgeving, over brandveilig ontwerpen, over bouwkundige details, over fire safety engineering, over hoe te handelen bij brand, en nog veel meer.

Deze cursus onderscheidt zich door niet enkel het te hebben over brandveiligheid en het nemen van preventieve brandveiligheidsmaatregelen, maar tevens het principe van vermeden risico financieel te waarderen. Zo kom je op een economisch verantwoorde wijze tot brandveiligere gebouwen.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor iedereen die bij de totstandkoming van nieuwbouw of renovatie meebeslist over de te maken keuzes en geïnteresseerd is in een hoger veiligheidsniveau dat economisch goed verdedigbaar is.

Denk kortweg aan representanten van vastgoedbezitters zoals woningcorporaties, VVE’s, productiebedrijven, logistieke bedrijven met overslag, zorginstellingen, stallen, theaters, etc. Tevens daarbij betrokken dienstverleners.

Bij representanten en betrokkenen wordt gedacht aan:

 • Veiligheidsmanagers
 • Eigenaren en beheerders van vastgoed
 • Ontwikkelaars
 • Adviseurs
 • Architecten
 • Financiers, banken, verzekeraars, ed.
 • Gemeenten en brandweer
 • Beleidsmakers, bijv. werkzaam bij (semi)overheidsorganisaties

Als denk- en werkniveau is HBO dan wel MBO met praktijkervaring voldoende. Er is geen specifieke voorkennis noodzakelijk. Neem bij twijfel contact op.

Wat bereik je met deze cursus?

 • Verwerven van kennis over veiligheids- en schaderisico’s en het beoordelen daarvan.
 • Het kunnen onderscheiden van directe en indirecte risico’s, risico’s rondom materiele, emotionele en gezondheidsschade en het onderkennen van maatschappelijke risico’s.
 • Bewustwording van processen en situaties rondom een brand. Hoe acteert de brandweer, welke situatie ontstaat na een brand (mentaal, maar ook materieel), hoe acteren adviseurs, verzekeraars, leveranciers en hulpverleners?
 • Het gebruik van beschikbare tools en inzichten. Wat is bijvoorbeeld de Netto Contante Waarde (NCW) van de investering in relatie tot vermeden schade? Het gebruik van Bow-ties en meer.
 • Het ontmoeten van andere stakeholders, het delen van ervaringen en het leren van elkaar.

Na deze cursus kijk je anders naar risico’s en ben je in staat een goede inschatting van risico’s te maken, heb je inzicht in hoe deze risico’s zijn te verlagen of te elimineren. Tevens of de investeringen (die daarvoor nodig zijn) renderen. Aldus maak je slimmere afwegingen en ontwikkel je onderbouwing en presentatiemiddelen om medebeslissers in je organisatie mee te nemen. Daarnaast:

 1. Beschik je over enkele eenvoudige tools om je daarbij te ondersteunen.
 2. Heb je meer zicht op diverse rollen van stakeholders zoals de verzekeraars en de brandweer.
 3. Heb je meer inzicht in gevolgen voor de omgeving.
 4. Heb je meer inzicht in te maken bouwkundige, installatietechnische en organisatorische keuzes.
 5. Kun je beter inschatten welke additionele kennis en training noodzakelijk is voor jezelf en je collega’s.

Als bewijs van deelname wordt na afloop een certificaat verstrekt.

Tijdbeslag

De cursus bestaat uit vier cursusdagen van 13.00 tot 20.00 uur.  Een lichte maaltijd is inbegrepen in de prijs. Zowel de break voor de maaltijd en pauzes bieden ruim de mogelijkheid om onderlinge contacten te leggen. Tussen de derde en vierde cursusdag voer je een opgave uit waarmee je de toepassing van overgedragen kennis kunt trainen. In de weken die daarvoor staan is tevens een spreekuur moment voorzien waarbij je vragen kunt stellen. Zeker als je vastloopt in de opgave is het prettig om wat begeleiding te krijgen. Het tijdbeslag bestaat uit het bijwonen van de vier cursusdagen alsmede het uitvoeren van opgaven. In totaal kost dit grofweg 4 + 4 dagen.

Cursusonderdelen en de docenten

De cursus staat onder leiding van Prof. Dr. Ir. Jos Lichtenberg en Prof. Dr. Ir Genserik Reniers. De docenten hebben uiteenlopende achtergronden en gelden als experts in hun vakgebied.

Waar wordt de cursus gegeven en wat zijn de kosten?

De cursus wordt gegeven op een locatie op de TU Delft.

De kosten voor deelname aan deze cursus bedragen € 1.425,- ex BTW

Een tweede en volgende deelnemer van hetzelfde bedrijf betaalt € 1.200,-. Dat is inclusief voorzieningen, maaltijden, een werkmap en het certificaat dat aan het eind wordt uitgereikt. Deelnemers aan de stichting genieten 30% korting, kortingen kunnen niet worden opgeteld.

Hoe kun je je inschrijven?

Wij proberen een interessante combinatie van cursisten uit verschillende hoeken te stimuleren. Daarom kun je je interesse kenbaar maken door een voorlopig inschrijfformulier in te vullen en daarbij enkele vragen te beantwoorden.