Stichting Economie van Brandveiligheid en TU Delft

Ondanks het feit dat er veel nadruk wordt gelegd op brandveiligheid in bedrijven en dat ook economische aspecten hen niet koud laten, wordt er maar weinig aandacht besteed aan de overlap tussen veiligheid en economische aspecten, zowel door bedrijven, regelgevers als onderzoekers. De impact van veiligheidsbeslissingen en veiligheid gerelateerde gebeurtenissen is daarom vaak onvoldoende gekend in het bedrijfsleven. Wat brengen investeringen in preventie eigenlijk op? Welke concepten liggen aan de basis van ‘brandveiligheidseconomie’, of met andere woorden: de return-on-investment (ROI) van een preventiebeleid in bedrijven?

Onderzoek in samenwerking met de stichting gaat antwoord geven op de vraag hoe het in de praktijk mogelijk is om de kosten en baten van preventiebeleid te berekenen.

Over TU Delft (TBM) Techniek, Bestuur en Management

“Comprehensive Engineering in het streven naar doorbraken”

De wereld van vandaag staat voor grote uitdagingen op het gebied van energie, duurzaamheid, mobiliteit en veiligheid. Grote uitdagingen hebben grote innovaties nodig. Bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management combineren we inzichten uit de ingenieurswetenschappen met inzichten uit de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen.

Onze missie is om robuuste modellen en ontwerpen te ontwikkelen om de complexe uitdagingen van de huidige genetwerkte, verstedelijkte kennismaatschappij op te lossen.

Onze drie nauw samenwerkende afdelingen pakken deze maatschappelijke uitdagingen elk met een ander perspectief op: systemen, bestuur en waarden. De slimme combinatie hiervan vormen de kern van Comprehensive Engineering.

Afdelingen

De afdeling Engineering Systems and Services studies, modelleren en vormen complexe infrastructurele systemen en de systeemintegratie ervan. De afdeling Multi Actor Systems richt zich op alle betrokken actoren en de diepe onzekerheden waarmee ze worden geconfronteerd. Welke strategie en welke informatie is nodig om actoren op één lijn te brengen en hen daarbij te helpen goede beslissingen te nemen? De afdeling Waarden, Technologie en Innovatie beoordeelt de morele implicaties.

Ingenieur van de toekomst

De faculteit Techniek, Bestuur en Management is opgericht in 1997. TBM biedt een bacheloropleiding en drie masteropleidingen, evenals online onderwijs. De faculteit is betrokken bij vijf interfacultaire MSc-opleidingen en huisvest het Centre voor Talen en academische vaardigheden (CLAS).

In onze snel veranderende samenleving neemt de vraag naar ingenieurs die verder kunnen kijken dan hun technische specialisatie sterk toe. TBM-studenten hebben een technische basis en hebben specialistische kennis op het gebied van systems engineering, beleidsanalyse, modellering en management. Niet alleen dat, ze beschikken ook over vaardigheden zoals multidisciplinair en creatief denken, en ze verwerven economische en bestuurlijke expertise terwijl ze tijdens hun opleiding aan praktijkcases werken.

Door ons curriculum nauw te verbinden met onze onderzoeksprojecten en de van groot maatschappelijk belang zijnde problemen bereiden we onze TBM-studenten voor om te werken aan grote uitdagingen, nu en in de toekomst.

Contactpersoon
Prof. Genserik Reniers
g.l.l.m.e.reniers@tudelft.nl