Stichting Economie van Brandveiligheid en de Koninklijke Vereniging van Houtondernemingen (Kon.VVNH)

Met de toenemende belangstelling voor bouwen in hout is er meer kennis nodig van brandveiligheid om vooroordelen en zorgen van opdrachtgevers, voorschrijvers en adviseurs weg te nemen en ontwerpers en bouwers te helpen juiste beslissingen te nemen voor, tijdens en na het bouwproces.

Over de Koninklijke Vereniging van Houtondernemingen (Kon.VVNH)

De Koninklijke VVNH behartigt de belangen van houtimporteurs en groothandelsbedrijven in hout en houtproducten op sociaal, economisch en juridisch gebied. Dit doet zij onder meer door op te komen voor het houtbelang. Hout uit duurzaam beheerde bossen is een hernieuwbaar materiaal dat in hoge mate bij kan dragen aan een klimaatvriendelijke en circulaire economie. De VVNH zet daarom in op het voorkomen van belemmeringen en het benutten om hout te verkopen en toe te passen en verhelpt ze. De VVNH focust daarbij op milieuwet en -regelgeving, bouwregelgeving en normering, technische en product gerelateerde onderzoeken en activiteiten, en houtimport en –handel gerelateerde onderwerpen. De VVNH heeft daarvoor met alle relevante organisaties en instanties in binnen- en buitenland contact.

Contactpersoon
Eric D. de Munck
e.demunck@vvnh.nl