Stichting Economie van Brandveiligheid en Fassawall BV

Bij het wonen en werken is je veilig voelen een zeer belangrijk aspect. Onze  manier van bouwen is de laatste jaren sterk doorontwikkeld. Niet altijd meer bouwen met steenachtige materialen maar bouwen met het oog op de toekomst. Prefab bouwen in hout is een van de toegepaste bouwsystemen die in de huidige markt, en vooral ook in de toekomst die voor ons ligt,  een positieve bijdrage kan leveren. Wanneer we bouwen in houtbouwsystemen is naast duurzaam en herbruikbaar het thema brandveiligheid zeer belangrijk. Met de ontwikkeling van onze gevelfolie Fassawall A2 folie en Siderise fire barriers tbv de compartimentering in de gevelspouw leveren wij een bijdrage aan de brandveiligheid van de gebouwschil. Inmiddels hebben we veel conceptuele samenwerkingen met gevelpartners  waarbij het realiseren van een brandveilige gevel wordt geborgd.

Over Fassawall BV

Fassawall BV is een dynamisch, innovatief bedrijf, dat zich toelegt op de ontwikkeling, productie en levering van hoogwaardige gevelfolies. De ontwikkeling van nieuwe prefab bouwsystemen en de wijzigingen in de Europese regelgeving (oa brandveiligheid)  vormt onze voornaamste inspiratiebron. We zien hierin vaak een spanningsveld tussen esthetische en functionele toepassingen van producten en materialen. Wij nemen dit spanningsveld weg door gevelfolies te ontwikkelen met een brandklasse B en A2 volgens de EN 13501  die zowel qua functionaliteit als design toegevoegde waarde hebben. Fassawall BV ziet zichzelf naast producent en leverancier,  nadrukkelijk als adviseur en (sparring) partner. We streven altijd naar het beste resultaat, met borging van de kwaliteit en producteigenschappen. Onze ervaring en expertise zetten we dan ook graag in om reeds in de ontwerpfase van projecten samen met architecten en uitvoerende partijen op te trekken. Onze werkwijze laat zich het best omschrijven als betrokken, professioneel en met kennis van de (Europese) wet en regelgeving.