Stichting Economie van Brandveiligheid en ACURO

Als Acuro verwachten wij dat de stichting een wetenschappelijke bijdrage gaat leveren in de discussie rondom de maatschappelijke kosten en baten van brandveiligheid op een specifieke locatie.

Wij werken vanuit de gedachte dat oplossingen gestoeld moeten zijn op gefundeerd onderzoek. Daarom besteden wij veel aandacht aan het uitvoeren van feitelijk onderzoek en deelname aan ontwikkelings – en opleidingsprogramma’s en kenniswerkgroepen. Deze kennis gebruiken wij als motivatie en ondersteuning in onze adviezen en trainingen.

Over Acuro

Acuro is een adviesbureau op het gebied van brandveiligheid. Acuro hanteert de zienswijze dat brandveiligheid gaat over het nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van brand, de gevolgen van brand en het waarborgen van de ontvluchting van personen.

De mate van brandveiligheid wordt bepaald op basis van de doelstellingen van  de  betrokken onderneming, de eisen c.q. wensen van de betrokken verzekeraar(s) en het wettelijk kader als absolute ondergrens.

Binnen Acuro vinden wij dat doelstellingen centraal moet staan. Zonder doel zijn er immers geen risico’s.

Waarom, hoe en wat.

“De (kansen en) gevolgen van een brand zijn situationeel afhankelijk. Wij vinden dat onze opdrachtgevers het recht hebben op inzicht in hun brandveiligheidsrisico’s en welke maatregelen of voorzieningen beschikbaar zijn om deze risico’s te beperken om vervolgens een bewuste afweging te maken welk brandveiligheidsniveau zij wil na streven ”

Voldoen aan wet- en regelgeving, bedrijfscontinuïteit, milieu. Dit zijn onderwerpen waar eigen keuzes een belangrijke rol spelen. Wat is voor u en uw omgeving acceptabel op het gebied van brandveiligheid? En welke invloed heeft uw omgeving op uw brandveiligheid? Dat zijn de kenmerkende elementen in het brandveiligheidsadvies van Incendio.

Waarom

Wij verbinden beleidsmakers, verzekeraars en organisaties om tot een gemeenschappelijk acceptabel brandveiligheidsrisico te komen

Met jaren van ervaring in brandveiligheid merkten we dat er sprake is van drie werelden. De werkelijkheid van beleidsmakers, de werkelijkheid van verzekeraars en de werkelijkheid van organisaties (ondernemingen, stichtingen). En om deze organisaties zou het allemaal moeten draaien.

We zien wisselende invalshoeken op brandveiligheid. Hierbij komen de beoogde doelstellingen van brandveiligheid nauwelijks ter sprake. Terwijl het juist doelstellingen zijn die bepalen of er sprake is van acceptabel brandveiligheidsrisico’s is, of niet.

Wij helpen organisatie om op basis van doelstellingen de gewenste mate van brandveiligheid te bepalen, met het wettelijk kader als absolute ondergrens van ons advies. Pas als het doel duidelijk is kan er worden bepaald hoe dat doel wordt bereikt en wat er voor nodig is om daar te komen. Vaak uitgedrukt in bouwkundige, organisatorische en/of installatietechnische maatrelen. Juist in die mix ligt het vakgebied brandveiligheid waarin de professionals van Incendio zich op hun plek voelen. Dit proces is soms simpel, vaak complex en voor niemand hetzelfde.

Hoe

Onafhankelijk en betrouwbaar, betrokken waarbij we inspirerend en lerend samenwerken

Onafhankelijk en betrouwbaar

Wij zijn een onafhankelijk bureau, wij doen wat we beloven. Wij zeggen liever ‘nee’ of verwijzen door naar een juiste partner, dan dat wij een belofte niet waar kunnen maken. Beslissingen worden genomen op basis van kennis, niet op basis van aannames.

Betrokken

Wij voelen ons verbonden met de organisatie en het werk dat wij doen met respect voor onze collega’s, klanten en stakeholders. Wij gaan voor het best haalbare resultaat en langdurige relaties. Onze jarenlange ervaring in de branche schijnt door in al onze diensten.

Inspirerend en lerend samenwerken

Wij inspireren onze klanten en de branche met onze manier van samenwerken. Door zelf open te staan en te leren van onze omgeving, blijven wij trendsettend en komen we samen tot het beste resultaat. Dit doen wij door een cultuur te koesteren waarbij ruimte is voor opbouwende kritiek en waarbij wij open staan voor elkaars nieuwe ideeën.

Wat

We zoeken naar de best passende oplossing

Incendio beschikt over adviseurs met een brede ervaring en gedegen achtergrond op het gebied van brandveiligheid. Wij bedienen de markt via drie invalshoeken; advies, training en onderzoek.

Contactpersoon
Matthijs Hardeman
MHA@acuro.nl