Stichting Economie van Brandveiligheid en Marsh

In de afgelopen jaren zijn verzekeraars meer aandacht aan brandpreventie gaan besteden en is het overheidsbeleid op dit gebied gewijzigd. Bij veel bedrijven heeft dit er direct en indirect voor gezorgd dat een deel van het beleid wordt bepaald door derden, zijnde verzekeraars of overheid. (Nieuwe) eisen op het gebied van preventie en duurzaamheid leggen een dusdanig beslag op het investeringsbudget, dat andere zaken moeten worden uit- of afgesteld, soms gaan deze eisen zelfs zover dat bepaalde activiteiten niet meer of anders worden gedaan. Dwangmaatregelen voor het niet uitvoeren van deze zaken bestaan uit het niet of beperkt beschikbaar stellen van verzekeringsdekking, of zelfs weigeren van gebruiksvergunningen. Dit zijn nieuwe cruciale ontwikkelingen binnen onze markt, omdat de bedrijfsvoering bij het niet (of beperkt) afsluiten van deze verzekeringen in het geding kan komen.

Onze visie

Gebouwen ‘fit for purpose’ ontwikkelen om deze veiliger, duurzamer, circulair en verzekerbaarder te maken.

Standaard ontwerpt en calculeert de markt gebouwen op basis van de bouwregelgeving. Alle aanvullende eisen om het brandbestendig te maken, danwel bedrijfscontinuïteit te borgen worden boven op de calculatie gezet. Hierdoor ontstaat al snel een onbetaalbare business case. Tel daarbij op dat bij duurzame ontwerpen onvoldoende en soms zelfs géén aandacht wordt besteed aan de brandbestendigheid van een gebouw. Een kleine brand kan al tot een total loss van het gebouw leiden en daarmee stilstand van de onderneming.

Innovatie in het ontwerpproces is hard nodig en we moeten de beweging naar ontwerpen vanuit risico’s en bedrijfscontinuïteit in gang zetten. Door slimmer te ontwerpen kunnen bepaalde bouwkundige en installatietechnische installaties komen te vervallen waardoor een gezondere mix qua kosten ontstaat. Vanuit dit perspectief zal het gebouw altijd voldoen aan de bouwregelgeving, wordt robuuster, haalt geldende duurzaamheidsnormen en past binnen de standaard voor investeringen per m2.

Over Marsh

Marsh is wereldwijd marktleider op het gebied van verzekeringsmakelaardij en risicobeheersing. We helpen onze klanten bij het in kaart brengen en beheersen van risico’s en het creëren van nieuwe groeimogelijkheden.

In meer dan 130 landen helpen onze deskundigen klanten te anticiperen op mogelijke risico’s en deze in kaart te brengen en beter te doorgronden. In het huidige, toenemend onzekere, mondiale ondernemingsklimaat helpt Marsh klanten op succesvolle wijze te overleven.

Met klanten van klein tot groot werken wij aan het definiëren, ontwerpen en leveren van innovatieve oplossingen om zo risico’s beter in kaart te brengen en te beheersen. Onze klanten kunnen profiteren van de unieke combinatie van de kracht van onze collectieve kennis, onze specifieke branchedeskundigheid en wereldwijde ervaring en samenwerking. We bieden risicobeheersing, risicoadvisering, verzekeringsmakelaardij, alternatieve risicofinanciering en beheerdiensten voor verzekeringsprogramma’s, aan bedrijven, overheidsinstanties, organisaties en privépersonen over de hele wereld.

Contactpersoon
Hans Sevenstern
Hans.sevenstern@marsh.com